Pyły przeciwwybuchowe, wypełniacze do mas bitumicznych, sorbenty węglanowe,
Piaski i wypełniacze do budownictwa, Mączka wapienna - producent, Polska

Przedsiębiorstwo „LABTAR” Sp. z o.o. poprzez lata doświadczeń opracowało technologię produkcji, pozwalającą elastycznie reagować na potrzeby i wymagania rynku, jak również klientów indywidualnych, a dzięki dopracowaniu metod zarządzania magazynami udało się nam zmniejszyć do minimum czas oczekiwania na wyroby.

Produkcja wyrobów pochodzących z przerobu kamienia wapiennego oparta jest o procesy kruszenia, suszenia, mielenia i frakcjonowania, a końcowym etapem jest konfekcjonowanie ze zbiorników wyrobu gotowego.

Pyły przeciwwybuchowe wypełniacze do budownictwa sorbenty węglanowe Pyły przeciwwybuchowe wypełniacze do budownictwa sorbenty węglanowe Pyły przeciwwybuchowe wypełniacze do budownictwa sorbenty węglanowe Pyły przeciwwybuchowe wypełniacze do budownictwa sorbenty węglanowe Pyły przeciwwybuchowe wypełniacze do budownictwa sorbenty węglanowe

Przedsiębiorstwo „LABTAR” Sp. z o.o. z przetworzenia wysoko - węglanowych skał wapiennych uzyskuje następujące grupy wyrobów:

Pyły Przeciwwybuchowe: zwykły i impregnowany stearyną,
Pyły Przeciwwybuchowe są stosowane w górnictwie węgla kamiennego do tamowania wybuchów pyłu węglowego. Jednym z najważniejszych parametrów dla tego segmentu wyrobu jest jego odporność na wchłanianie wilgoci, która ma znaczący wpływ na własności przeciwwybuchowe pyłu. Z tego względu dzielimy Pyły przeciwwybuchowe na dwie kategorie:

Pył przeciwwybuchowy Zwykły którego odporność na pochłanianie wilgoci wynosi (odporności ) 7 dni od daty rozpakowania jest to minimalny okres w którym, pył zachowuje swoje parametry i nie wchłania wilgoci.
Informacja na temat wyrobu: Karta wyrobu Pyły przeciwwybuchowe wypełniacze do budownictwa sorbenty węglanowe

Pył przeciwwybuchowy Stearynowany – jest to pył impregnowany stearyną, która zwiększa jego odporność na wilgoć do min. 21 dni od daty rozpakowania.
Informacja na temat wyrobu: Karta wyrobu Pyły przeciwwybuchowe wypełniacze do budownictwa sorbenty węglanowe

Wypełniacz do mas bitumicznych,

Wypełniacz do mas bitumicznych jest elementem składowym mieszanki asfaltowej, stosowany jest jako wypełniacz pustych przestrzeni. Jego znaczący wpływ na jakość dróg w Polsce jest nie do przecenienia. Wypełniacz produkowany przez Przedsiębiorstwo „LABTAR” Sp. z o.o. spełnia wymagania normy PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

Informacja na temat wyrobu: Karta wyrobu Pyły przeciwwybuchowe wypełniacze do budownictwa sorbenty węglanowe . Karta charakterystyki Pyły przeciwwybuchowe wypełniacze do budownictwa sorbenty węglanowe

Sorbenty węglanowe drobno i grubo ziarniste

Sorbenty stosowane są w energetyce jako element aktywnego odsiarczania spalin. Dzięki ich zastosowaniu zminimalizowana została emisja związków siarki tak niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt, co wnosi olbrzymi wkład Zakładu w działania zmierzające do polepszenia stanu środowiska naturalnego. Ze względu na zastosowanie technologiczne dzielimy je na dwie grupy:

• Sorbent węglanowy drobnoziarnisty „A” – jest to sorbent o odpowiednio dobranej granulacji tak, aby w jak najlepszym stopniu mógł spełnić wymagania stawiane w metodzie „Mokrego odsiarczania spalin”.
Informacja na temat wyrobu: Karta wyrobu Pyły przeciwwybuchowe wypełniacze do budownictwa sorbenty węglanowe . Karta charakterystyki Pyły przeciwwybuchowe wypełniacze do budownictwa sorbenty węglanowe

• Sorbent węglanowy gruboziarnisty „B” - krzywa granulacji sorbentu „B” jest odpowiednio dobrana do zastosowania w odsiarczaniu w „Kotłach fluidalnych.
Informacja na temat wyrobu: Karta wyrobu Pyły przeciwwybuchowe wypełniacze do budownictwa sorbenty węglanowe

Piaski i wypełniacze do budownictwa, Mączka wapienna

Ta grupa wyrobów jest szeroko stosowana zarówno w budownictwie jak i w przemyśle. Wypełniacze, mączka wapienna i piaski stosowane są jako elementy składowe tynków, wylewek, element wypełniający w odlewach betonowych, ale również np. jako element wsadu do pieca szklarskiego. Jednym z ciekawszych zastosowań naszych produktów było użycie ich jako elementu ścierającego do renowacji zabytków.

Węglan Wapnia. Piasek drobny 0,1 - 0,8
Informacja na temat wyrobu: Karta wyrobu Pyły przeciwwybuchowe wypełniacze do budownictwa sorbenty węglanowe

Węglan Wapnia. Piasek gruby 0,4 - 1,2
Informacja na temat wyrobu: Karta wyrobu Pyły przeciwwybuchowe wypełniacze do budownictwa sorbenty węglanowe

Materiał Paszowy
- więcej informacji na stronie: www.labtar.polagro.ru 

Pyły przeciwwybuchowe wypełniacze do budownictwa sorbenty węglanowe Pyły przeciwwybuchowe wypełniacze do budownictwa sorbenty węglanowe Pyły przeciwwybuchowe wypełniacze do budownictwa sorbenty węglanowe Pyły przeciwwybuchowe wypełniacze do budownictwa sorbenty węglanowe Pyły przeciwwybuchowe wypełniacze do budownictwa sorbenty węglanowe Pyły przeciwwybuchowe wypełniacze do budownictwa sorbenty węglanowe Pyły przeciwwybuchowe wypełniacze do budownictwa sorbenty węglanowe Pyły przeciwwybuchowe wypełniacze do budownictwa sorbenty węglanowe

Informacje kontaktowe